Maasto- ja polkujuoksua voi olla vaikeaa erottaa toisistaan. Periaatteessa maastojuoksua on kaikki, mikä tapahtuu jossakin muualla kuin stadionilla tai asvaltilla. Maastojuoksua on siis kaikki juokseminen, mikä viedään luontoon, pois kaupunkiympäristöstä. Polkujuoksu erotellaan kuitenkin omaksi lajikseen, joten erojakin on oltava. Voidaan sanoa, että polkujuoksu on yksi maastojuoksun alalaji. Suunnistuksella lienee oma osuutensa polkujuoksun syntyyn, koska suunnistajat juoksevat maastossa.

Mitä on maastojuoksu?

Maastojuoksu on luonnossa tapahtuvaa juoksemista, missä juoksualustana ei ole asvaltti tai ympäristönä stadion. Erilaiset metsissä risteilevät hiekkatiet ja polut ovat mainioita paikkoja maastojuoksuun. Tiet voivat olla vaikkapa alun perin metsänhoitoon tehtyjä, tukkitien tyyppisiä väyliä tai uria. Maastojuoksua on myös metsään varta vasten tehdyllä kuntopolulla tai pururadalla juokseminen. Maastojuoksussa korkeuserot ja pohjan vaihtelevuus luovat otollisen pohjan ihmiskeholle ystävälliselle kuntoharjoittelulle.

Maastojuoksu on oivallinen keino totuttaa keho juoksemiseen asvalttia lempeämmällä, vaikkakin epätasaisella alustalla ennen siirtymistä polkujuoksun huomattavasti vaativampaan maastoon ja pidempiin matkoihin. Epätasainen ja asvalttia pehmeämpi pohja kehittää ihmiskehon koordinaatiota, tasapainoa ja lihaksistoa paljon paremmin kuin asvaltilla juokseminen, joka sekin kunnon kohenemisen kannalta on kävelyyn verrattuna ylivertainen liikuntamuoto. Luonnon keskellä lenkkeily ja juokseminen rauhoittaa myös mieltä aivan eri tavalla kuin kaupunkiolosuhteissa juokseminen.

Mitä on polkujuoksu?

Polkujuoksu taas on kirjaimellisesti poluilla tapahtuvaa juoksemista, missä tasaiselta purupolulta siirrytään askelten muovaamalle polulle. Tällaisella askelten metsään kuluttamalla metsäpolulla juoksukenkiään joutuu sovittamaan puiden juurien ja kivien mukaan, ja katse kannattaa koko ajan pitää kiinnittyneenä jo seuraavaan askeleeseen. Askeleen pituus vaihtelee siten joka juoksuaskelella. Koska polkujuoksua harrastetaan Suomen varsin monimuotoisessa maastossa, saattaa lyhyenkin juoksulenkin aikana metsätyyppi vaihtua moneen kertaan.

Polkujuoksua kannattaa aloitella varovasti, varsinkin, jos on taipumusta venähdyksiin ja nyrjähdyksiin. Juuri siinä tapauksessa on järkevää siirtyä asvaltilla juoksemisesta maastojuoksun kautta polkujuoksuun, jotta keho ehtii tottua muutoksiin juoksurutiineissa ja alustoissa. Maastojuoksu hiekkatiellä tai metsässä kiemurtelevalla tukkitiellä on rentouttavaa luontoon tutustumista, joka ei tämän päivän suomalaiselle ole enää aivan itsestäänselvyys. Se on kuitenkin tasaisempaa maastoa kuin poluilla juokseminen.

Maasto- ja polkujuoksu kestävyysurheiluna

Maastossa juokseminen on mahdollista suunnitella etukäteen, ja maastojuoksussa myös kilpaillaan nopeudessa. Polkujuoksussa nopeuden mittaaminen ei ole aivan samalla tavoin mahdollista, ja intohimoinen polkujuoksija mittaa ja vertailee suoritustaan toisiin nähden paremminkin maaston korkeuseroina kuin suoritukseen käytettynä aikana. Vaikka maastojuoksuakin pidetään syystäkin ehdottomasti kestävyysurheiluna, on polkujuoksu kestävyyslajina aivan omalla tasollaan. Kenties suurin ero maastojuoksun ja polkujuoksun välillä on matkat.

Kun maastojuoksussa kilpaillaan, polkujuoksussa puhutaan enemmänkin tapahtumista. Toki polkujuoksukisoissa mitataan myös aikaa, mutta polkujuoksu varsinkin maratonia pidemmillä ultramatkoilla nähdään enemmänkin kilpailemisena itseään kuin muita vastaan. Maastojuoksussa matkat ovat lyhyehköjä, 4 km, 6 km, 8 km ja 12 km. Sitä vastoin polkujuoksutapahtumissa juostavat matkat ovat yleensä huomattavasti pidempiä, 37 km, 55 km ja jopa 105 km tai 160 km ultramatkoja.

Harrastukseen kuluva aika

Polkujuoksulenkkiin kuluvaa aikaa etukäteen arvioidessa saattaa kohdata vaikeuksia. Matka voi vaihdella aiotusta vaikkapa eksymisen vuoksi, tai juoksuun saattaa kulua suunniteltua enemmän aikaa odottamattomien olosuhteiden takia. Myös suunnitellulta reitiltä poikkeaminen on polkujuoksuharrastukselle luonteenomaista. Näistä syistä polkujuoksun aikatauluttaminen muuhun elämään sopivaksi on toisinaan haastavaa, varsinkin harrastuksen alkuvaiheessa. Toisaalta harrastuksen edetessä polkujuoksija siirtyy uusiin, vaativampiin olosuhteisiin ja lähtee herkemmin seuraamaan houkuttelevaa polkua.

Usein sen enempää maasto- kuin polkujuoksulenkillekään ei pääse aivan kotiovelta, joten lenkin alkupisteeseen pääsemiseen kuluu aikaa, samoin kotiinpaluuseen juoksun jälkeen. Tämä kasvattaa harrastuksen vaatimaa aikaa entisestään. Juoksutapahtumia taas järjestetään ympäri maata, joten niihin tarvitsee aina erikseen lähteä. Toisaalta varsinkin polkujuoksu on huikea luontokokemus, eikä sitä kannata pilata liialla kelloon tuijottamisella, vaan nauttia siitä ilman stressiä ja kiirettä.

Miten maastojuoksuun ja polkujuoksuun tarvittavat varusteet eroavat toisistaan?

Maastojuoksun varusteet eivät eroa asvaltilla juoksemiseen tarvittavista varusteista kuin oikeastaan siinä suhteessa, että jalkineisiin tarvitaan vähemmän vaimennusta, koska juoksualusta on keholle ystävällisempi, pehmeämpi ja joustavampi. Varsinkaan kokenut lenkkeilijä ei näin ollen tarvitse ainakaan aluksi mitään uusia varusteita. Jalat kannattaa peittää pitkillä housuilla, mikäli alueella on paljon punkkeja eli varsinkin, jos väylä on kapea ja tien varrella on pensaikkoa tai heinikkoa.

Polkujuoksunkin voi aloittaa samoilla lenkkeilyvarusteilla, mutta suhteellisen pian kannattaa panostaa kunnon kenkiin. Polkujuoksua varten on olemassa hyvä valikoima siihen suunniteltuja kenkiä. Polkujuoksutapahtumaan osallistuessa onkin edessä varusteiden hankinta, sillä tapahtumissa on vain harvoja tankkauspisteitä. Lyhyen matkan voi juosta juomavyön tai pienehkön pullon kanssa. Kuitenkin viimeistään puolimaratonia pidempiin polkujuoksutapahtumiin kannattaa hankkia oma juomareppu tai kisaliivi, jossa tarvikkeiden kuljettaminen on helppoa.

Yhteenveto

Polkujuoksutapahtumissa säännöt ovat löyhemmät kuin maastojuoksussa, ja niissä juostaan pääsääntöisesti huomattavasti pitempiä matkoja. Maastojuoksua juostaan vaihtelevissa maastoissa, mutta alusta on kuitenkin aina sellainen, missä koko matkan pystyy juoksemaan. Polkujuoksussa saattaa joutua välillä siirtymään vaellukseen eli kävelytahtiin maaston ollessa hyvin haastava. Vaikka molempia lajeja harrastetaan luonnossa, on polkujuoksu maasto-olosuhteiltaan vaativampaa ja kehon joutuu rasittamaan aivojaan parhaan jalansijan löytämiseksi.